Gegevens:
Marskant 78
7551 BW
Hengelo Ov.
KVK: 51204460

[responsivevoice voice=”Dutch Male” buttontext=”BELUISTER”] In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.Twentino neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Vooropstaat dat Twentino zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy verklaring is van toepassing op alle actieve projecten. Van projecten die niet meer actief zijn, worden geen privacy gevoelige bestanden bewaard.De gegevens worden per project beheert, door de daarvoor verantwoordelijke projectleider. [/responsivevoice]


Soort persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving. Het betreft de volgende gegevens: Van klanten en overige betrokkenen aan specifieke projecten: naam, adres, pc/woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, datum van aanmelding, eventueel betalingsgegevens.

Doel verwerking persoonsgegevens
Twentino gebruikt uw persoonsgegevens om digitale nieuwsbrieven en andere aankondigingen van Twentino te kunnen sturen. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee op ieder moment opgezegd kan worden. Uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit het bestand.

Bewaren gegevens
Twentino bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Wanneer u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
  • Het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Het intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens
  • Het anonimiseren van uw gegevens of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon


Websites

Wij maken soms op onze websites gebruik van cookies. Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Google Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Googleo pgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen
We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen dan op onze website een update plaatsen.
Datum uitgifte van deze verklaring: 1 mei 2019