Project omschrijving

Het innovatielokaal werkt aan oplossingen van door opdrachtgevers (initiatiefnemers) opgestelde vraagstukken. Deze vraagstukken komen onder andere van buiten de school, bijvoorbeeld van bedrijven of maatschappelijke organisaties. Ieder vraagstuk wordt verwerkt in een project. Voor een project wordt een innovatief team samengesteld, dat bestaat uit leerlingen, docenten (katalysatoren) en de opdrachtgever (initiatiefnemer). Zij werken vervolgens samen het vraagstuk uit. Dit doen ze door gebruik te maken van het concept “de niet methode”.

Zie: www.hetinnovatielokaal.nl