Project omschrijving

AOS-ON ziet Samen Opleiden van leraren als een maatschappelijke opdracht. Het opleiden van docenten wordt daarbij gekoppeld aan schoolontwikkeling en innovatie. De school als lerende gemeenschap. AOS-ON wil het leren en professionaliseren van aanstaande en zittende docenten verknopen en richten op het optimaliseren van het leren van leerlingen. Een leven lang leren voor onderwijspersoneel krijgt dan concreet vorm. Studenten werken samen met zittende docenten tijdens hun opleiding vanuit een onderzoekende en lerende houding aan de verbetering van het (eigen) onderwijs. Bekwaamheid komt je niet aanwaaien. Je leven lang moet je er voor werken, blijven slijpen, verfijnen en vernieuwen. AOS-ON zet in op samen leren binnen een lerende organisatie, omdat participatie in een leergemeenschap een productieve manier is om de professionele ontwikkeling te bevorderen.

Binnenkort nieuwe website!

Zie: www.aos-on.nl